Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2013

bettyy89
To, że coś przeżyłeś jakoś do tej pory, nie oznacza, że tak musi być też w przyszłości. Odetchnij z ulgą. Przeszłość się skończyła i nigdy nie wróci.
— Mateusz Grzesiak - TyMyśl. Inaczej zrobią to za Ciebie...
Reposted fromkonwalia konwalia viamarisette marisette

May 16 2013

5882 66a7
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapuzzle puzzle

May 15 2013

bettyy89
7027 55c3 500
Reposted fromtola tola viapuzzle puzzle

May 12 2013

bettyy89
bettyy89
bettyy89
jestem inteligentny
jestem elokwentny
na wszystkie pytania
mam gotową odpowiedź

: nie wiem
— J. Podsiadło
bettyy89
bettyy89
4128 1a57
Reposted frompatt patt viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
bettyy89

May 10 2013

bettyy89
Moscow Metro
Reposted fromRussia Russia viamargot margot
bettyy89
8152 9a4f
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz viamargot margot
bettyy89
I think it’s very healthy to spend time alone. You need to know how to be alone and not be defined by another person.
— Oscar Wilde
bettyy89
Być wolnym to móc nie kłamać.
— Albert Camus
Reposted frommarysia marysia viawilkstepowy wilkstepowy
bettyy89
Chcę mieć z tobą romans. Pod jednym warunkiem: na całe życie.
— Jerzy Alski "Za dużo miłości"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viawilkstepowy wilkstepowy
bettyy89
9053 b1e1 500
Reposted fromcytrynowaja cytrynowaja viawilkstepowy wilkstepowy
bettyy89
9606 7196
Reposted fromepidemic epidemic viaxnothumanalall xnothumanalall
bettyy89
9167 4c0f
Reposted fromjaniewiem janiewiem viaxnothumanalall xnothumanalall
bettyy89
Życie jest zawsze straszne. Nie jesteśmy winni, a mimo to jesteśmy odpowiedzialni.
— Hermann Hesse, "Wilk stepowy"
bettyy89
0688 50d2
Reposted fromurojenie urojenie viaxnothumanalall xnothumanalall
bettyy89
3602 62a3
Reposted frompiepszoty piepszoty viaxnothumanalall xnothumanalall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl